Pengertian Dan Ciri Ciri Memo

- 8/12/2017
Definisi Memo adalah Wacana bertulis (manual/elektronik) yang digunakan untuk perhubungan rasmiantara pekerja/unit/ jabatan/bahagian di dalam organisasi yang sama.Merupakan singkatan kepada memorandum iaitu alat komunikasi bertulis didalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi.

Pengenalan
  • Memo merupakan singkatan perkataan memorandum (catatan atauperingatan).
  • Memo juga merupakan sejenis surat
  • Memo juga berperanan seperti surat tetapi biasanya hanya digunakan untukdalam jabatannya sendiri
  • Misalnya: Hebahan atau panggilan mesyuarat
Ciri-ciri Memo
  1. Maklumat yang disampaikan hendaklah jelas dan terus kepada maksud
  2. Hendaklah lengkap dengan nombor rujukan, tarikh, perkara, tanda tangan dan dsb.
  3. Secara umum, ciri yang ada dalam penulisan surat rasmi juga boleh di aplikasikan dalam penulisan memo.
  4. Ia berbeda dengan surat rasmi kerana berbentuk tidak terlalu formal, lebihringkas dan mempunyai catatan salinan kepada
  5. Memo juga tidak terikat dengan sesuatu bentuk seperti surat rasmi.
  6. Memo boleh ditulis dalam bentuk borang dan boleh juga dalam bentuk surat.Bergantung pada institut/ jabatan tersebut menentukan format memo . Biasanya berupa perintah dari atasan kepada bawahannya
Contoh Memo

 

Masukkan Kata Kunci Pencarian Anda di Sini